Det har kome meldingar om at seks passasjerar på linje 170 Hovden - Kristiansand, avgang kl. 16.00 frå Hovden, innom Valle ca. kl. 17:00, sundag 14. mars, vvar smitta med britisk mutert koronavirus. Det var sett opp to bussar på denne ruta. Det er førebels utsikkert om smitten gjeld begge bussane.

Kommune har førebels ikkje oversikt om det var nokon på desse bussane frå vår kommune. AKT fører ikkje passasjerliste.

Alle passasjerar på denne ruta vert bede om å gå i karantene og teste seg.

 

Agder kollektivtransport (AKT) skriver dette på sine heimesider: 

"Søndag 14. mars: Linje 170 Hovden - Kristiansand, avgang kl 16:00 fra Hovden (avgang kl 15:25 fra Haukeli), ankomst Kristiansand kl 19:40: Seks passasjerer registrert med smitte. Kommuneoverlegen har gitt påbud om at alle på bussavgangen kl 16:00 fra Hovden må kontakte koronasenteret for testing og gå umiddelbart i karantene. Merk at det har kjørt to busser i denne avgangen, det er ukjent i hvilken buss gjeldende passasjerer har vært ombord." 

Her kan du se AKT sin nettside om bussavganger med rapportert smitte: 

https://www.akt.no/korona/bussavganger-med-registrert-smitte/