Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Varsling og høyring av mindre reguleringsendring av Reguleringsplan for del av gnr 64, bnr 5 Myklevatn (PlanID: 200802).

I medhald av plan- og bygningslova § 12-14, søker Prosjekthuset AS og Simon Stulien på vegne av Knut Nomeland om mindre endring av reguleringsplan for del av gnr 64, bnr 5 Myklevatn. Planområdet ligg ved Myklevatn i Valle kommune.

Endringa omfatta endringer i kart og føresegner, og er knytt til utforming av krysset mellom Greinevegen og Suleskarvegen, samt tilpassing til bygd situasjon langs deler av Greinevegen.

Sjå vedlagt planinitiativ for skildring av endringa.

Gjeldande planar: https://www.arealplaner.no/valle4221/arealplaner/search?&term=200802​ 

Eventuelle merknader til varselet kan enten sendast digitalt til post@valle.kommune.no, eller det kan sendast i brev til Valle kommune, postboks 4, 4746 Valle, innan 0612.22.

  • Skjema
  • Tenesteomtale
  • Dokument
  • Vedlegg
  • Lenker
Skjermbilde 2022-11-17 121337

Sist oppdatert 22. november 2022