Innspel til planarbeidet skal sendast til ida@plankontoret.no med kopi til post@valle.kommune.no innan 15. desember 2015. Dersom innspel ikkje kan gjevast på e-post, kan det sendast brev til Plankontoret Hallvard Homme as, Boks 95, 4747 Valle med kopi til Valle kommune, postboks 4 4747 Valle.
For nærare informasjon kontakt Ida Larsen på tlf. 95947245.