Otravassdraget – revisjon av konsesjonsvilkår, lenke til saka finn du her: NVE-konsesjonssaker  

Krav om revisjon-regulering Hovatn, Fisstøylvatn og Raudvatn i Finndøla, lenke til saka finn du her: Finndøla