Vegnamn for Valle kommune vart vedteke i Kommunestyret 27.11.2013: Møteprotokoll KS 27.11.2013

Vegnamn for hytteområda i Brokke vart endra i Kommunestyret 26.02.2014: Møteprotokoll KS 26.02.2014

Vegnamn alfabetisk

Adressenamn

Adressekode

Bakkebu hyttegrend

1010

Baklivegen

1056

Bergsvegen

1038

Bestelandsvegen

1092

Birkelandsvegen

1093

Bjugsbakkvegen

1052

Bjørgedalsvegen

1050

Bjørgevegen

1048

Bjørnevassvegen

1096

Brakamo hyttegrend

1009

Breieveg

1058

Brokke grendefelt

1067

Brokkevegen

1064

Bronevegen

1066

Brottveitsvegen

1041

Bøvegen

1039

Dalevegen

1099

Einangsvegen

1016

Espetveitsvegen

1019

Evardalsvegen

1084

Fiti hyttegrend

1004

Fjøddevegen

1036

Flateland grendefelt

1013

Furestøylslii 

1075

Furestøylvegen

1074

Furåsen

1070

Gjerdestøylvegen

1051

Greinevegen

1086

Grytestøyl hyttegrend

1007

Harstadvegen

1034

Haugelandsvegen

1065

Haukedalsvegen

1055

Helle grendefelt

1088

Helle heieveg

1091

Hola hyttegrend

1006

Homme grendefelt

1017

Hommevegen

1015

Hovetvegen

1049

Hylesdalen heieveg

1040

Kjellebergsvegen

1035

Kvislelivegen

1076

Kvisletoppen

1080

Kvisleåsen

1077

Kyrvestadvegen

1031

Laugardalsvegen

1022

Leitebakken

1027

Leitekleivi

1029

Leitelii

1030

Leitesvingen

1028

Lislebu hyttegrend

1002

Lykkjevegen

1097

Løefjellbakken

1071

Løefjellslii

1072

Løefjellstigen

1073

Løefjellsvingen

1069

Løefjellvegen

1068

Løylandsvegen

1100

Minemovegen

1054

Nedre Ædan hyttegrend

1001

Nomelandsmone

1047

Nordibøvegen

1026

Osen hyttegrend

1008

Raudetjønnsvegen

1085

Reisstøyl hyttegrend

1005

Rikesvegen

1033

Rygnestadvegen

1012

Rysstad industriveg

1061

Rysstadmo 1059

Røyslandsvegen

1014

Setesdalsvegen (RV9)

1094

Sitåssvingen

1081

Sitåsteigen

1079

Sitåsvegen

1082

Skagevegen

1098

Skrymelivegen

1078

Stavedalsvegen

1042

Stavvassvegen

1023

Stovegen

1053

Straume heieveg

1089

Straumsvegen

1087

Strondevegen

1037

Strondi hyttegrend

1003

Støyledalsvegen

1046

Suleskarvegen

1062

Syndre Hylesdalsvegen

1045

Tjurremovegen

1095

Tveitebø heieveg

1024

Tveitebøvegen

1018

Tveitelivegen

1043

Uppstadvegen

1044

Veiåstøylen hyttegrend

1011

Vikevegen

1032

Øvre Sitåsen

1083

Øvre Ædan hyttegrend

1000

Øyne industriveg

1025

Øyvegen

1020

Åmlivegen

1101

Åsan grendefelt

1057

Åsheimsvegen

1090