Konferansen er 5. mai klokka 12:00 - 15:00 og blir arrangert av NAV Midt-Agder med fleire andre aktørar. Konferansen er for leiarar/avgjerdstakar i verksemder + tillitsvalde. Temaet er korleis vi saman kan bidra til å hindre utanforskap.

Dette arrangementet er gratis!

Påmeldingslink til arrangementet i Vennesla

Påmeldingslink til arrangementet i  Valle

 

Kort om konferansen:

Hoved-foredragsholder er Olav Haraldseid (Olav Haraldseid), som er svært anerkjent og en god formidler. Han er forfatter og foredragsholder, og mye brukt i lignende settinger. Han er brukt mye i forhold til endringsledelse og er opptatt av verdiskapningen som ligger i mangfold på arbeidsplassen. Fasilitator er Francois Elsafadi - https://marco.no/francois-elsafadi/, som binder dette sammen gjennom eksempler, humor og stort engasjement. I tillegg er det ulike innslag, mest fra lokalt næringsliv.

Sjå videopresentasjon on konferansen her: https://venf.no/2022/04/08/invitasjon-til-varens-viktigste-konferanse/