Valle kultursenter vert overvaka for å førebyggje hærverk og filmane vert sletta etter 10 dagar. Kommunen har ein berettiga interesse i å beskytte bygget mot hærverk og har difor videoovervaking heile døgnet.

 

Videoane vert ikkje vidareformidla til andre, bortsett frå politiet ved eventuelt etterforsking av hærverk.

 

Dersom du har spørsmål knytt til videoovervakinga, kan du kontakte Velkomstsenteret i kommunen på telefon 37937500.

 

Du kan også kontakte kommunen sitt personvernombod på pvo@valle.kommune.no dersom du har spørsmål knytt til personvernet