Som nokon har fått med seg er utsendinga av faktura på kommunale avgifter forseinka denne terminen. Dette skuldast ein systemsvikt i forsendelsen utafor kommunen sin kontroll. Ein har difor bestemt at betalingsfristen vert endra på grunn av forseinkinga.

NY BETALINGSFRIST for faktura på kommunale avgifter: 07.01.2019