Nødnummer

Brann: 110 -
Politi: 112 -
Lege: 113

Legevakt

Legevakt: 116 117

Helsehuset

Helsehuset, 1. høgda, Kjellebergvegen 3 4747 Valle

08:00 - 15:00: 379 37 540
15:00 - 08:00: 116 117

Vakttelefon - Bygdeheimen

Vakttelefon - Bygdeheimen:  945 04 440

Vakttelefon - Open omsorg

Vakttelefon - Open omsorg:  915 41 400

Teknisk vakt

Teknisk vakt:  970 03 800

Veterinærvakt i Valle og Bykle

Veterinærvakt i Valle og Bykle:  909 33 139

Fallviltgruppa

Knut Flateland, leiar:  918 46 697
Birger Trydal, nestleiar:  901 94 916

Barnevernet

Barnevernet, Helsehuset, Kjellebergvegen 3 4747 Valle

08:00 - 15:30:  945 14 823

Vakttelefon utanfor kontortid:  38 07 54 00

 

Alarmtelefon for barn og unge

Alarmtelefonen for barn og unge: 116 111