Måndag 20. august går startskotet for årets villreinjakt. I år er det obligatorisk å samle inn  hjerneprøver og svelglymfeknuter frå felte dyr eldre enn eit år. Informasjon om kartleggingsprogrammet for skrantesjuka og video som viser korleis ein tek prøvane finn du her:

http://www.hjortevilt.no/skrantesjuke/skrantesjuke-jaktinnsamling/