Web versjon av Visma Flyt Skole

Som foreldre/føresett kan du logge inn på webversjonen av Visam Flyt Skole med ID porten. Krav til pålogging med ID porten er ved først gongs innlogging.

I web versjonen kan du blandt anna:

  • Sjekke at kontaktinformasjon og personinformasjon for elev og foreldre stemmer
  • Gje samtykker
  • Søkje permisjon frå pliktig opplæring
  • Følge med på fråvær som er ført på eleven (det kjem og i foreldre appèn Min Skole)
  • Søkje, endre og seie opp plass ei SFO
  • Sjekke fakturagrunnlaget for SFO plass
  • Sjå kva faggrupper og faglærarar eleven har.

LOGG INN PÅ FORELDREWEB VISMA FLYT SKOLE

Visma Flyt Skole sin foreldre app- Min skole

Frå skulestart hausten 2021 skal Valle skule ta i bruk Visma Flyt Skole sin foreldre- app "Min skole" som kommunikasjonskanal mellom heim og skule. Alle meldingar som sendast til skulen og føresette via føresett appèn "Min skole" vert loggført på eleven si meldingsfane i Visma Flyt Skole.

Ingen skal sende senstitiv informasjon (detaljar om sjukdom eller mistrivsel, andre elever) i føresett appèn, ei heller på SMS eller i e-post til skulen.