Sidan Kulturminnefondet gav sine første tilskot i 2003, har nærare 5000 prosjekter fått støtte på til saman 780 millionar kroner! I 2019 deler dei ut over 100 millioner kroner til prosjekt over heile landet.
Kulturminnefondet støtter tiltak på alle typar faste kulturminner, som hus og bygningar, fartøy, hageanlegg og kulturlandskap. Dei legg vekt på at eit mangfald av kulturminne skal bli bevart og tekne i bruk for felles opplevingar, levelse, kunnskap og verdiskaping.

Ingen fast søknadsfrist.

Meir info om ordninga finn du her: https://kulturminnefondet.no/kb/faq-ofte-stilte-sporsmal/