Dinutvei.no

Dinutvei.no gir oversikt over ulike hjelpetilbud, der man er eller over hele landet. Du også informasjon, fagstoff og en spørsmål og svar-tjeneste, hvor du kan stille spørsmål og få svar anonymt. Veiviseren gir oversikt og informasjon til utsatte for vold, overgrep og voldtekt, pårørende og bekymrede, de som utøver vold og til fagpersoner.

Dinutvei.no er utviklet av Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS)  på oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet, og er en del av regjeringens innsats for å forebygge vold i nære relasjoner.

Veileder

Kommunene i Setesdalsregionen har utarbeidet "Rettleiar førebygging av vold i nære relasjonar". Veilederen er utarbeidet av SLT- koordinatorer i samarbeid med politiets SLT-ansvarlig, leder barnevern i Setesdal, avdelingsledar Midt-Agder barnevern, og Setesdal regionråd.

Logo \\

 

Forside av \\