flåstrondi steingjerde bilete av terskelfoss i Valle haheller kåvehagen hengebruopning  2valletopp
Fotograf Leonhard Jansen

Søknadsfrist for Bjørnarågåva 15. november

fredag 21.10.2016
Bjørnaraagåva" frå Torgeir Bjørnaraa til minne om foreldra hans, Tora og Dreng Bjørnaraa, og "Setesdalsgåva" frå valldølar i Amerika vart i 1991 slegne saman til eit legat. Den årlege avkast...
Illustrasjon av plankart

DISPENSASJON FRÅ REGULERINGSPLAN FOR Å ETABLERE BUBILCAMPING PÅ BROKKE

fredag 21.10.2016
Plan- og Miljøutvalet har i møte den 11.10.2016 gjeve Brokke Eigedom AS dispensasjon frå reguleringsplan Kvisle (planID 91) på visse vilkår for å kunne etablere mellombels aktivitet på Langf...
kommunen-informererBLUR

eDialog - sikker innlevering av dokument til Valle kommune

torsdag 20.10.2016
Mange sender dokument til kommunen via epost. Epost kan vere ein usikker kanal, og kan i verste fall bli stoppa i spamfilter. Ved å bruke tenesta eDialog, opnar Valle kommune for at du kan...
Banner ledige stillingar i Valle kommune

Ledige stillingar i Valle kommune

fredag 30.09.2016

Valle kommune har gode tenester og fasilitetar.
Vil du bli ein del av laget finn du ledige stillingar her

oppstart øvre kvævelii

Oppstart av regulering for Øvre Kvævelii GB 63/20 – Valle kommune

onsdag 05.10.2016
Det varsles at del av gnr. 63  bnr. 20 i Valle kommune  reguleres for inntil 10 hytter med lav standard. Forslagsstiller er Dreng Brokke, detaljplanen utarbeides av  Møvik Byggetjenester AS,...
snøscooter

Snøskuterløyve 2016 - 2020

tysdag 30.08.2016
Alle tidlegare tildelte snøskuterløyve gjekk ut 1. mai i år.  Ny søknad må sendast til kommunen innan 15.10.2016. Det er viktig at dei som søkjer løyve med bruksrett til hytte sender med ...
lege

Influensavaksine hausten 2016/ vinteren 2017

tysdag 27.09.2016
Risikogrupper som årleg bør vaksinere seg mot-sesonginfluensa, og som kan få vaksine: •Alle frå og med fylte 65 år  •Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim •Gravide etter 12. svangerskap...
kommunen-informererBLUR

Nasjonale krav til godkjente muse- og rottemidler

tysdag 27.09.2016
Visste du at privatpersonar ikkje har lov til å nytte musegift utandørs? og at bekjemping av rotter berre er for profesjonelle skadedyrfirma? På denne lenka finn du regelverket for kva du...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS