hengebru  17[ 1] hengebru  17 myrull Sitåsen Brokke sauetopp 2 kuer Detaljbilete av Via Ferrata
Bilde til illustrasjon regplan til høyring

Utbyggingsavtalar til offentleg ettersyn

tysdag 11.07.2017
Plan- og miljøutvalet har på møte 11. juli vedteke å leggje ut utbyggingsavtalane til offentleg ettersyn. Avtaleteksten er lagt ut i velkomstsenteret og her.   Frist for tilbakemelding er ...
kommunen-informererBLUR

Forskrift for jakt/fangst av bever

tysdag 11.07.2017
Plan- og miljøutvalet har i møte 11. juli vedteke å leggje ut forskrift for jakt/fangst av bever på offentleg ettersyn. Høyringsfrist er 1. september 2017.     Rådmannen tilrår:  ...
Dentist Examining Little Boys Teeth --- Image by © Royalty-Free/Corbis

Tannlegevakt sommaren 2017

tysdag 11.07.2017
Vaktordning for straks hjelp i tida 8. juli - 6. august Ope Måndag - fredag kl. 12. - 18 Laurdag og sundag kl. 10 - 14. Vakthavande tannlege kan nås på telefon 911 84 730. Konsult...
Banner ledige stillingar i Valle kommune

Ledige stillingar i Valle kommune

onsdag 07.06.2017

Valle kommune har gode tenester og fasilitetar.
Vil du bli ein del av laget finn du ledige stillingar her

Reinsdyrflokk

Villreinjakta 2017 – Bygdejakta

måndag 10.07.2017
Det er no tid for å søke om fellingsløyve til bygdejakta i Njardarheim. Tilbodet gjeld innanbygdsbuande i Valle kommune. Som i fjor er prisen 75% av ordinær pris + fellingsavgift for skotne ...
kommunen-informerer-teknisk-avdeling

Melding om vedteke plan

torsdag 06.07.2017
Kommunestyret i Valle vedtok i møte 21.06.2017 «Detaljregulering for Kvævelii - gbnr 63/20» planID 201602. Planen legg til rette for at det kan byggast 10 lågstandard fritidsbustader ved ...
Bibliotek_400

Melding om vedteke plan

torsdag 06.07.2017
Kommunestyret i Valle vedtok i møte 21.06.2017 «Detaljregulering for nytt bibliotek på den gamle banktomta i Valle sentrum» planID 201604. Planen legg til rette for at det kan byggast nyt...
kommunen-informerer-teknisk-avdeling

Melding om vedteke plan

torsdag 06.07.2017
Kommunestyret i Valle vedtok i møte 21.06.2017 «Detaljregulering for Løefjødd felt 2, 4 og 5 planID 201301. Planen legg til rette for at det kan byggast inntil 83 nye fritidsbustader ved fo...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS