Bilete skiløparar i ljosløypa vallevintertopp Bilete av husflidbygget vintermorgen vintervalle  2valletopp
logo-skatt-sør_400

Skatt sør tilbyr gratis kurs for nye næringsdrivande også i 2017

torsdag 12.01.2017
Kurset inneheld grunnleggjande informasjon om skatt, meirverdiavgift, elektronisk innlevering og litt om krav til rekneskap. Det passar derfor også for dei som går med tankar om å starte, me...
Bildebanner for bygdenytt

Bygdenytt for januar

måndag 09.01.2017
"Bygdenytt" er Valle kommune si informasjonsavis til innbyggjarane. Her finn du informasjon frå offentlege etatar og lag og organisasjonar. januarutgåva finn du her og innstikket her M...
Helsenorge

Frå 2017 slepp du å søke om frikort for helsetenester

onsdag 04.01.2017
  Frikort for eigenandelstak 2 er automatisert frå 1. januar 2017. Frå denne datoen slepp du å søke om frikort for helsetenester, det kjem automatisk i posten innan tre veker etter at eig...
Banner ledige stillingar i Valle kommune

Ledige stillingar i Valle kommune

fredag 30.09.2016

Valle kommune har gode tenester og fasilitetar.
Vil du bli ein del av laget finn du ledige stillingar her

penger

Utdanningsstipend for skuleelevar skuleåret 2016/2017

tysdag 03.01.2017
Kommunalt utdanningsstipend, skuleåret 2016/2017. Elevar som tek 3-årig vidaregåande skule kan søkje om kommunalt utdanningsstipend. Søkjaren må vere registrera i Valle folkeregister. Kv...
lege

Gratis HPV-vaksine til kvinner fødde i 1991 og seinare

torsdag 29.12.2016
Alle kvinner som er fødde i 1991 og seinare, får frå hausten 2016 tilbod om gratis vaksine mot humant papillomavirus (HPV-vaksine) gjennom eit toårig vaksinasjonsprogram. Programmet startar ...
Brokke-alpinsenter-born-på-ski

Rabatt på sesongkort til barn og unge busett i Valle kommune

fredag 23.12.2016
Barn og unge 7-15 år,busett i Valle kommune, får Sesongkort. til kr 500,- Dei frå 16-18 år får 20% rabatt på sesongkort.   Rabatten for dei frå 16-18 år gjeld også for dei som går p...
CB101945

Demensteamet endrar namn til Hukommelsesteamet.

torsdag 22.12.2016
Demensteamet knytt til LMT Setesdal, endrar namn frå ”Demensteamet” til ”Hukommelsesteamet” frå 01.01.17. Det er Nasjonalt kompetansesenter for aldring og helse som har gjort framlegg om at ...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS