Bilete frå Flårennen i Valle haheller kåvehagen hengebruopning fotballskule  2valletopp
Haust

Trommer for fred på Landeskogen sundag 2. oktober

onsdag 28.09.2016
Landeskogen Peace Center og Aktive fredsreiser markerer den globale fredstanken på Mahatmar Gandhi sin fødselsdag.  Ta turen til Landeskogen. Her er eit variert program med afrikanske tro...
lege

Influensavaksine hausten 2016/ vinteren 2017

tysdag 27.09.2016
Risikogrupper som årleg bør vaksinere seg mot-sesonginfluensa, og som kan få vaksine: •Alle frå og med fylte 65 år  •Bebuarar i omsorgsbustad og sjukeheim •Gravide etter 12. svangerskap...
kommunen-informererBLUR

Nasjonale krav til godkjente muse- og rottemidler

tysdag 27.09.2016
Visste du at privatpersonar ikkje har lov til å nytte musegift utandørs? og at bekjemping av rotter berre er for profesjonelle skadedyrfirma? På denne lenka finn du regelverket for kva du...
ny forsidebanner kommuneplan vedteken

Kommuneplan for Valle 2016-2028

torsdag 23.06.2016

Kommuneplan for Valle vart vedteken i kommunestyret 22.06.2016

Kommuneplanen er det overordna styringsdokumentet for kommunen. Den dannar grunnlaget for handlingsprogram og budsjett, og styrer kommunen si verksemd dei næraste åra. Arealdelen, som syner arealbruken på plankartet og tilhøyrande føresegner, er rettsleg bindande.
 

TVA_HOVEDLOGO_2016_RGB

TV-AKSJONEN 2016

fredag 23.09.2016
TV-aksjonen i år går til Røde kors og går av stablen sundag 23. oktober. Vi vil gjerne ha deg med som bøssebærar så vi set pris om du kan bruke eit par timar på denne sundagen til å gå med b...
vei-med-bil

Fleire spennande stillingar ledige i Valle kommune

onsdag 21.09.2016
Rådgjevar plan- og landbruk ledig frå 1.1. 2017 Lærarstilling i grunnskulen Barnehagestyrar - vikariat. Les meir om stillingane her  
svømming-6 barn

Bassenget opnar att for sesongen

onsdag 21.09.2016
Tysdag etter haustferien opnar vi bassenget for familiebading og fritidssymjing att. Legg merke til nye prisar - vi har gått over frå sesongkort til årskort, noko som kjem faste brukarar til...
snøscooter

Snøskuterløyve 2016 - 2020

tysdag 30.08.2016
Alle tidlegare tildelte snøskuterløyve gjekk ut 1. mai i år.  Ny søknad må sendast til kommunen innan 15.10.2016. Det er viktig at dei som søkjer løyve med bruksrett til hytte sender med ...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS