Hengjebrua bilete av terskelfoss i Valle Tveitetunet kuer fotballskule  2valletopp
Hengjebrua

Laurdag 25.6 blir det sentrumsfrukost og offisiell opning av Prestefossen hengebru

onsdag 22.06.2016
Det startar med frukost til alle i Valle sentrum kl 10. Frå kl 11 er det underhaldning med m.a. trylleshow og musikk av Popnagel og Lindesnes trekkspillklubb, bruskallsstabling og mykje ann...
reinsdyr

Bygdejakta 2016 - Njardarheim

onsdag 22.06.2016
Det er no tid for å søke om fellingsløyve til bygdejakta i Njardarheim. Tilbodet gjeld innanbygdsbuande i Valle kommune. Som i fjor er prisen 75 % av ordinær pris + fellingsavgift for sko...
plattform

Plattform

måndag 20.06.2016
Plattform er eit samarbeid mellom samtlege 30 kommunar i Agder, politiet og Stiftelsen Arkivet i kampen mot radikalisering, og skal bidra til meir kunnskap, meir samarbeid og betre koordiner...
ny forsidebanner kommuneplan vedteken

Kommuneplan for Valle 2016-2028

torsdag 23.06.2016

Kommuneplan for Valle vart vedteken i kommunestyret 22.06.2016

Kommuneplanen er det overordna styringsdokumentet for kommunen. Den dannar grunnlaget for handlingsprogram og budsjett, og styrer kommunen si verksemd dei næraste åra. Arealdelen, som syner arealbruken på plankartet og tilhøyrande føresegner, er rettsleg bindande.

bærekraftig reiseliv diplom

Setesdal er offisielt eit berekraftig reisemål

måndag 20.06.2016
Setesdal blei i forrige veke belønna med merket "Berekraftig reisemål" saman med tre andre destinasjoner:  Geilo, Inderøy og Svalbard. Innovasjon Norge uttalte:  "Setesdal samlar seg om sin...
kommunen-informererBLUR

Ferieavvikling

måndag 20.06.2016
I perioden 04.07 til 08.08 er det mange tilsette som avviklar sin ferie.  Er det noko du vil søkje om, eller noko det hastar med å få svar på, ber vi deg om å ta kontakt med oss snarast.   ...
logo aa kompetanse

Utlysing av midlar frå Aust-Agder utviklings- og kompetansefond

onsdag 15.06.2016
Styret i Aust-Agder utviklings- og kompetansefond har vedteke at det er grunnlag for utdeling av inntil 10 mill. kroner vinteren 2016 Kompetansefondet sitt formål er å bidra til a...
Bilete av gang og sykkelsti i Valle juni 2016

Oppstart av anleggsarbeid med ny gang- og sykkelsti

torsdag 09.06.2016
No har bygginga av gang- og sykkelveg mellom Valle sentrum og Valle skule starta. Planen er at den skal vere ferdig og asfaltert til hausten. I samband med bygginga vert det  lastebiltrafii...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS