Sitåsen Brokke sauetopp 2 kuer Detaljbilete av Via Ferrata bilete av terskelfoss i Valle  2valletopp
brøytekantar[1]

Suleskarvegen er open - omkøyring i Dirdal i heile sommar, grunna vegarbeid

fredag 19.05.2017
I tida 22.mai kl. 06 til 20. august kl.16 vert det omkøyring i Dirdal grunna vegarbeid. Det er det smale partiet med tunnellen i Dirdal som vert rusta opp.  Omkøyring er skilta og går via...
bilete av Inger og Trygve Rysstad kulturprisvinnare 2017

Kulturprisen 2017 vart tildelt Inger K. og Trygve O. Rysstad

torsdag 18.05.2017
Inger K. og Trygve O. Rysstad er tildelt Valle kommune sin kulturpris for 2017. Prisen vart overrekt av ordførar Steinar Kyrvestad på 17. mai.    I grunngjevinga frå Levekårsutvalet heit...
kommunen-informerer-teknisk-avdeling

Revidert gebyrregulativ for plansaker på høyring

måndag 15.05.2017
Formannskapet i Valle vedtok 10.05.2017 å legge revidert gebyrregulativ i plansaker ut til offentleg ettersyn. Det reviderte regulativet kan sjåast på Velkomstsenteret i Valle kommune ell...
Banner ledige stillingar i Valle kommune

Ledige stillingar i Valle kommune

fredag 30.09.2016

Valle kommune har gode tenester og fasilitetar.
Vil du bli ein del av laget finn du ledige stillingar her

Bildebanner for bygdenytt

Bygdenytt for mai med 17.mai program

fredag 28.04.2017
Bygdenytt" er Valle kommune si informasjonsavis til innbyggjarane. Her finn du informasjon frå offentlege etatar og lag og organisasjonar. maiutgåva finn du her Vil du ha noko på trykk...
Logo Statens vegvesen

Informasjon om Riksveg 9 Skomedal

onsdag 08.03.2017
Statens vegvesen har sendt ut informasjon om Riksveg 9 Skomedal
Bildebanner for bygdenytt

Bygdenytt for april

fredag 31.03.2017
Bygdenytt" er Valle kommune si informasjonsavis til innbyggjarane. Her finn du informasjon frå offentlege etatar og lag og organisasjonar. Aprilutgåva finn du her Vil du ha noko på try...
Foss-valle

Revisjon av konsesjonsvilkåra for vasskraftutbyggingar i Otravassdraget

måndag 20.03.2017
Vilkårsrevisjon i Otravassdraget. Kristiansand, Iveland, Vennesla, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle kommunar har saman planlagt å krevje revisjon av vilkåra i konsesjonane gitt i ...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS