Detaljbilete av Via Ferrata brukar benk bilete av terskelfoss i Valle  2valletopp
illustrasjon vedteken reguleringsplan

Vedteken detaljreguleringsplan for Kvisle L3

torsdag 20.04.2017
Kommunestyret i Valle vedtok ny slutthandsaming i møte 29.03.2017 detaljreguleringsplan for Kvisle felt L3, planID 201502. Planen var opp til ny slutthandsaming etter at Fylkesmannen opphev...
Bildebanner for bygdenytt

Bygdenytt for april

fredag 31.03.2017
Bygdenytt" er Valle kommune si informasjonsavis til innbyggjarane. Her finn du informasjon frå offentlege etatar og lag og organisasjonar. Aprilutgåva finn du her Vil du ha noko på try...
illustrasjon vedteken reguleringsplan

Vedteken reguleringsplan for Ugledalen

torsdag 06.04.2017
Kommunestyret i Valle vedtok 29.03.2017 detaljregulering for Ugledalen (planid 201202) i sak 16/17.  Planen legg til rette for bygging av 7 nye fritidsbustader. Sjå heile saka og plandokume...
Banner ledige stillingar i Valle kommune

Ledige stillingar i Valle kommune

fredag 30.09.2016

Valle kommune har gode tenester og fasilitetar.
Vil du bli ein del av laget finn du ledige stillingar her

illustrasjon vedteken reguleringsplan

DETALJREGULERING NYESTØYL PÅ RYSSTADKLEIVI, GNR 68, BNR 4 – VEDTEKEN PLAN

fredag 24.03.2017
Kommunestyret i Valle kommune vedtok i møte 08.03.2017 detaljregulering for Nyestøyl på Rysstadkleivi, gnr 68, bnr 4 (PlanId 201503).  Plandokumenta kan sjåast i Valle kommune, Velkomstsent...
Illustrasjon  reguleringsplan på høyring

DETALJREGULERING FOR JARNSVERK PARKERINGSOMRÅDE - HØYRING

fredag 24.03.2017
Plan- og Miljøutvalet i Valle kommune vedtok i møte 14.03.2017 at detaljregulering for Jarnsverk parkeringsområde (PlanId 201401) kunne leggast ut til høyring og offentleg ettersyn. Planen e...
Logo Statens vegvesen

Informasjon om Riksveg 9 Skomedal

onsdag 08.03.2017
Statens vegvesen har sendt ut informasjon om Riksveg 9 Skomedal
himmel

Mot til å satse! Setesdalskonferansen 2017

sundag 19.02.2017
Det blir eit veldig spanande program på årets Setesdalskonferanse som er den 20. og 21. april på Revsnes Hotell HER er invitasjonen til Setesdalskonferansen. Setesdal regionråd...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS