brukar benk bilete av terskelfoss i Valle vallevintertopp vintervalle  2valletopp
Foss-valle

Revisjon av konsesjonsvilkåra for vasskraftutbyggingar i Otravassdraget

måndag 20.03.2017
Vilkårsrevisjon i Otravassdraget. Kristiansand, Iveland, Vennesla, Evje og Hornnes, Bygland, Valle og Bykle kommunar har saman planlagt å krevje revisjon av vilkåra i konsesjonane gitt i ...
barn i gress

Søknad om barnehageplass/SFO og innmelding til 1.klasse skuleåret 2017/18

måndag 13.03.2017
1. april er ein viktig dato for søknad om barnehageplass, SFO og innmelding til 1.klasse.
himmel

Mot til å satse! Setesdalskonferansen 2017

sundag 19.02.2017
Det blir eit veldig spanande program på årets Setesdalskonferanse som er den 20. og 21. april på Revsnes Hotell HER er invitasjonen til Setesdalskonferansen. Setesdal regionråd...
Banner ledige stillingar i Valle kommune

Ledige stillingar i Valle kommune

fredag 30.09.2016

Valle kommune har gode tenester og fasilitetar.
Vil du bli ein del av laget finn du ledige stillingar her

Logo Statens vegvesen

Informasjon om Riksveg 9 Skomedal

onsdag 08.03.2017
Statens vegvesen har sendt ut informasjon om Riksveg 9 Skomedal
Bildebanner for bygdenytt

Bygdenytt mars 17

onsdag 08.03.2017
Bygdenytt" er Valle kommune si informasjonsavis til innbyggjarane. Her finn du informasjon frå offentlege etatar og lag og organisasjonar. Marsutgåva finn du her Vil du ha noko på tryk...
Illustrasjon av plankart

Offentleg ettersyn "Detaljregulering for Løefjødd, felt 2, 4 og 5" ID 201301

torsdag 02.03.2017
I medhald av PBL § 12-10 og med henvisning til § 12-11 fremmast privat forslag til «Detaljregulering for Løefjødd, felt 2, 4 og 5». Forslaget leggjast ut på høyring og offentlig ettersyn et...
Bibliotek_400

Offentleg ettersyn nytt bibliotek Valle sentrum

torsdag 02.03.2017
I medhald av PBL § 12-10 fremmast forslag til «Detaljregulering for nytt bibliotek på den gamle banktomta, Valle sentrum ID 201604». Forslaget leggjast ut på høyring og til offentlig ettersy...
Design: Tress Design AS - Programmering: CustomPublish AS